Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Implanty to najbardziej naturalne uzupełnienie brakujących zębów przywracając tym samym funkcje żucia, swobody mówienia i uśmiechania się. Dodają pewności i wiary
w siebie.

Procedury krok po kroku
w implantologii

1. DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA
NAWIGACJA KOMPUTEROWA

2. ETAP CHIRURGICZNY
REGENERACJA KOŚCI
SINUSLIFT

3. ETAP PROTETYCZNY

 

Leczenie implantami stwarza możliwość odbudowy utraconych zębów w sposób zapewniający olbrzymi komfort pacjentom. Polega ono na wprowadzeniu do kości implantu (śruby) wykonanego z tytanu, który po umieszczeniu w kości dzięki swej biozgodności ulega osseointegracji tzn. trwałemu połączeniu tytan - kość, dzięki czemu imituje on korzeń utraconego zęba.
Implanty to najlepszy sposób na uzupełnienie zarówno braku pojedynczych jak i braków wielo-zębowych oraz całkowitego bezzębia.

|   POBIERZ PREZENTACJĘ   |

 

 

10 powodów dla których warto mieć implanty

1. Wyglądają, funkcjonują, zapewniają komfort i są odczuwane jak prawdziwe zęby
    (poprawa jakości życia).
2. Eliminują konieczność nieodwracalnego szlifowania sąsiednich zębów, która w przypadku
     stosowania mostów jest konieczna.
3. Jako jedyne zapobiegają bezpowrotnej utracie (zanikowi kości) jaka ma miejsce po usunięciu     zębów.
4. Implanty dentystyczne nie wymagają stosowania kleju mocującego protezy zębowe.
5. Eliminują dyskomfort i uczucie niepewności związane z luźnymi, źle dopasowanymi protezami.
6. Są niezawodne i trwałe( mają służyć do końca życia),dlatego w perspektywie długoczasowej
    są ekonomiczne GWARANCJA 10 LAT.
7. Najbardziej naturalnie uzupełniają brakujące zęby przywracając tym samym funkcje żucia,     swobody mówienia i uśmiechania się.
8. Zwiększają możliwości spożywania zróżnicowanych pokarmów.
9. O implanty dbamy jak o swoje naturalne zęby.
10. Dodają pewności i wiary w siebie.

 

Alternatywy implantów dentystycznych

Przykładami rozwiązań alternatywnych dla implantów dentystycznych są tradycyjne korony i mosty oraz wyjmowane protezy częściowe i całkowite.
Konwencjonalne uzupełnienia protetyczne wymagają zwykle oszlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, aby zapewnić podparcie dla mostu .Ponadto nie stymulują znajdującej się pod nimi kości, co może spowodować zanikanie tkanki kostnej i cofnięcie się dziąseł.

 

PROCEDURY- KROK PO KROKU

Leczenie implantami podzielone jest na kilka etapów:
- Diagnostyka i planowanie leczenia
- Etap chirurgiczny - polegający na wprowadzeniu implantu w kość.
- Etap wgajania - trwający od 2  do 6 miesięcy( w tym czasie dochodzi do trwałego połączenia kości z implantem)
- Etap odbudowy protetycznej - polegający na wykonaniu uzupełnień w postaci koron lub mostów cementowanych na łącznikach wkręconych do implantów lub przykręcanych bezpośrednio do łączników .W przypadku protez opartych na implantach elementem mocującym protezę do implantów mogą być zatrzaski kulkowe, belki .
- Etapy kontrolne - po zakończeniu leczenia protetycznego pacjent powinien zgłaszać się na wizyty kontrolne celem oceny właściwej higieny i stanu uzupełnień - przestrzeganie tej procedury umożliwia odpowiednio wcześnie wychwycić ewentualne problemy i zaradzenie im.

 

DIAGNOSTYKA I  PLANOWANIE LECZENIA

KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA

To wizyta, na której po szczegółowym badaniu i ocenie zdjęcia panoramicznego obu szczęk (tzw.pantomogramu) lekarz omawia z pacjentem możliwości leczenia implantologicznego .Wynik tego zdjęcia decyduje o kwalifikacji pacjenta do zabiegu lub konieczności poszerzenia badań o CT - tomografię komputerową lub/i modeli diagnostycznych aby móc szczegółowo zaplanować zabieg chirurgiczny.

 

NAWIGACJA KOMPUTEROWA

Nawigacja komputerowa to bardzo zaawansowana technika umieszczania implantów. Wykorzystuje ona specjalistyczne programy komputerowe do przeprowadzenia(na podstawie tomografii komputerowej) –symulacji precyzyjnego umieszczenia implantów i zabiegu augmentacji kości. Dzięki programowi NOBEL GUIDE  lekarz  może umiejscowić implanty w idealnym położeniu, wykorzystując w tym celu informacje pochodzące z obrazów 2D, jak i 3D oraz biorąc pod uwagę aspekty kliniczne i estetyczne.
Dzięki temu można uzyskać wizualizację estetycznego umieszczenia implantów.

 

 

 ETAP CHIRURGICZNY

REGENERACJA KOŚCI (odbudowa kości)

 

Do prawidłowego umieszczenia implantów dentystycznych niezbędna jest odpowiednia ilość i jakość kości. Niestety, w ok.40% przypadków zabiegów konieczna jest rekonstrukcja kości.
Kiedy mamy do czynienia z zanikiem kości :
- po usunięciu zębów, z biegiem lat następuje proces stopniowego zaniku wyrostka kostnego zarówno żuchwy jak i szczęki ( optymalny okres na wszczepienie implantu to 3-6 miesięcy po ekstrakcji zęba)
- po utracie zęba w wyniku urazu mechanicznego
- po utracie zęba na skutek paradontozy
- stany zapalne okołowierzchołkowe np.ziarniniaki i torbiele także doprowadzają do znacznego defektu kostnego
- po skomplikowanych i traumatycznych ekstrakcjach
- długoczasowe użytkowanie osiadających protez częściowych i osiadających wskutek nacisku  przez dziąsło na kość również powoduje zanik.
We wszystkich powyższych przypadkach niezbędna jest odbudowa kości celem uzyskania satysfakcjonującego nas efektu funkcjonalnego i estetycznego.
W implantologii stomatologicznej posługujemy się następującymi technikami rekonstrukcyjnymi:
Sterowana Regeneracja Kości (GBR) i Sterowana Regeneracja Tkankowa(GTR )
Procedury te polegają na stymulacji kości do wzrostu za pomocą biomateriałów - preparaty kościotwórcze i kościozastępcze  np. BioOss,   BioGuide i inne.

 

PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFT)

Zabieg ten znacznie poszerza możliwości zastosowania implantów u pacjentów z niewystarczającą ilością kości w odcinkach bocznych szczęki,  głównie bezzębnej, której pneumatyzacja, czyli powiększanie się, wzrasta stopniowo w trakcie życia i w miarę utraty zębów.
Skłoniło to do poszukiwania technik operacyjnych, które umożliwiłyby stosowanie implantów  w tych właśnie okolicach. Jedną z takich metod jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzenie kości autogennej lub biomateriału kościotwórczego w przestrzeń powstałą między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielajacą ten zachyłek.

 

ETAP PROTETYCZNY

- Odbudowa pojedynczego zęba

 

- Odbudowa kilku zębów

 

- Odbudowa bezzębnej szczęki lub żuchwy


W leczeniu implantologicznym często stosowane są także tymczasowe uzupełnienia protetyczne, w szczególności kiedy implant jest wszczepiony w odcinku przednim. Pacjent nigdy nie opuszcza gabinetu z widocznym brakiem zęba,  co pozwala mu normalnie funkcjonować i zapewnia psychiczny komfort.

 

(c) 2011 DENTAL S